Mutlu bir yaşam için

By | Mayıs 6, 2013

(9.Kazanım) Engelli, yaşlı vb. bireylerle empati yaparak onların
rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için sorumluluk üstlenir.
Bu kazanıma yönelik hazırlanan etkinlikler öğrenciyi yaşlı ve/
veya engelliler ile iletişim kurmayı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Gözlem yapma, empati, problem çözme, yaratıcı düşünme, sosyal
uyum, birlikte yaşama, sosyal ve kültürel katılım.
Dayanışma, sevgi, yardımseverlik, hoşgörü, eşitlik, farklılıklara
saygı duyma, sorumluluk ve barış.

Öğrencilere konu girişinde yer alan sözü yorumlatınız.
2. Sayfada yer alan görseli yaşlı bireylere verilen önem açısından yorumlatınız.
Ders Kitabı’nda verilen metni ve görselleri inceletiniz.
3. Öğrencilerden “Gençler Yaşlılarla El Ele” projesiyle ilgili verilen haberi okumalarını
ve yorumlamalarını isteyiniz.
Ders Kitabı’ndaki etkinlikleri yaptırınız.

sorumluluktur.
Engelli vatandaşların kişisel, sosyal ve ekonomik haklarla ilgili problemleri
günümüzde çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Devletimiz, engellilere beceri ve
yetenekleri doğrultusunda iş imkânı sağlamaktadır. Onları üretken ve verimli hâle getirmek
için çalışmalar yapmakta ve projeler yürütmektedir.
Engelli bireyleri topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için pek çok
şey yapılabilir. Çevre düzenlemelerinin ve alışveriş merkezlerinin engelli bireyler düşünülerek
düzenlenmesi, trafik ışıklarına kurulan sesli düzeneklerin yaygınlaştırılması
gerekir.
Her bireyin, yaşadığı topluma mutlaka katkı sunabileceği unutulmamalıdır

Sayfada yer alan fotoğrafları inceletiniz. “Ah Mana Mu” adlı romandan alınan metni
okutunuz. Metinlerden ve görsellerden yola çıkarak etkinliğin konusunu tahmin etmelerini
isteyiniz.
2. Ders Kitabı’nda verilen bilgiyi okutunuz.
3. Öğrencilerden engelli ve yaşlı bireylerin toplumla uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürmesi
için bir kent tasarlamalarını isteyiniz.
4. Önerilerini “Kent Tasarımı” bölümüne yazmaları gerektiğini belirtiniz.
5. Etkinliğin üçüncü aşamasında öğrencilere “Engelli ve yaşlı bireylerin rahat edebileceği
bir ev nasıl olmalıdır?” sorusunu yöneltiniz. Soru üzerinde tartışmalarını sağlayınız.
Beğenilen ve ilgi çeken önerilerin not edilmesini isteyiniz.
6. Kent ve ev tasarımı çalışmalarında belirlenen önerilerin bir araya getirilmesini isteyiniz.
Ortaya çıkan ürünü sınıf panosunda sergiletiniz.
7. Öğrencilere belirledikleri önerilerin hayata geçirilmesinin önemini, yaşlı ve engelli
bireylere karşı herkesin sorumlulukları olduğunu bu nedenle duyarlı olunması gerektiğini
vurgulayınız.
13. ETKINLIK
144
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir