Nasıl Bir Çevre Nasıl Bir Dünya

By | Mayıs 6, 2013

Nasıl Bir Çevre Nasıl Bir Dünya?
1. Öğrencilerden 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Her gruptan iki büyük resim kâğıdına iki ayrı basit resim çizmelerini isteyiniz. Resimlerden
birinde demokratik, insan hakları ihlali olmayan, barışın yaşandığı, mutlu
bir dünya ya da çevre resmi olmalıdır. Diğerinde ise demokratik olmayan, insanların
haksızlığa uğradığı, mutlu olmadığı bir dünya veya çevre resmedilmiş olmalıdır.
3. Gruplardan resimlerini tasvir etmek üzere iki sözcü seçmelerini isteyiniz. “Tasvir
edilen resimlerden hangisi yaşamak istediğiniz dünya ya da çevreyi anlatıyor?” sorusunu
yöneltiniz.
4. Aşağıdaki soruları sorunuz.
a. Yaşadığımız dünya ya da çevrenin demokratik, insan haklarının ihlal edilmediği, insanların
barış ve huzur içinde yaşadığı bir yer olması için bizlere sorumluluklar düşüyor
mu?
b. Bize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmek için neler yapabiliriz?
5. İnsan haklarına karşı duyarlı, demokratik bir çevrenin oluşmasında yetişkinler kadar
bizlere de birtakım sorumluluk ve görevler düştüğünü, insan hakları ve demokrasi
hakkında bir şeyler öğrenmenin yanı sıra bunları nasıl koruyacağımızı, nasıl geliştireceğimizi
öğrenmemiz gerektiği ve sorumluluk üstlenmenin insani bir davranış olduğu
ve sorunların çözümüne katkı sağladığı vurgusunu da yaparak etkinliği sonlandırınız.

Nasıl Bir Çevre, Nasıl Bir Dünya?
1. Arkadaşlarınızla bir grup oluşturunuz.
2. İki büyük resim kâğıdından birine demokratik, insan hakları ihlali olmayan, barışın
yaşandığı, mutlu bir dünya ve çevre resmi çiziniz.
3. Diğer resim kâğıdına ise demokratik olmayan, insanların haksızlığa uğradığı, mutlu
olmadığı bir dünya veya çevre resmi çiziniz (Resimleriniz basit ama mesaj içeren nitelikte
olmalı. Resim çiziminde aranızda iş bölümü yapabilirsiniz.).
4. Grubunuzdan iki sözcü seçerek resimleri tasvir etmelerini isteyiniz. Resimlerden
hangisi yaşamak istediğiniz dünya ya da çevreyi anlatıyor? Neden?
5. Yaşadığımız dünya ya da çevrenin demokratik, insan haklarının ihlal edilmediği, insanların
barış ve huzur içinde yaşadığı bir yer olması için bizlere düşen sorumluluklar
nelerdir? Bu konuda bizim kendi konumumuza uygun olarak neler yapabileceğimizi
tartışınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir