Topluma ve Ülkeme Karşı Sorumluluklarım

By | Mayıs 6, 2013

6. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemini kavrar.
● Vatandaşlık görevlerine (vergi vermek, ülkeye bağlılık vb.) öğrencilerin
yakın çevresinden örnekler verilir.
● Vatandaşlık görevleriyle ilgili Atatürk’ün sözlerinden veya uygulamalarından
örnek/örnekler verilir.
sosyal ve kültürel katılım, girişimcilik, sosyal uyum ve birlikte yaşama.
millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma, dayanışma, sorumluluk,
vatanseverlik.

Derse Hazırlık
1. Öğrencilerin konuya dikkatini çekmek için Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim”
adlı şiirini okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize böyle bir yerde yaşamak isteyip istemediklerini
ve bunun nedenlerini sorunuz. Ardından “Nasıl bir ülkede yaşamak isterdiniz?”
sorusunu yöneltiniz.
2. Vatandaşlık görev ve sorumluluklarına örnekler veriniz. Yaşadığımız ülkede birlik
ve beraberliğin sağlanması için vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmenin önemli
olduğunu vurgulayınız.
3. Yaşadığımız toplumun ortak
her yönden gelişip kalkınması için dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayınız.
Ders Kitabı’nda yer alan Atatürk Köşe’sindeki metni öğrencilere okutarak “Örnek
Vatandaş” ve “Va tandaşlık Görevlerimiz ve Vatanseverlik” başlıklı etkinlikleri
yaptırınız.

topraklar
üzerinde yaşayan, aynı devlete bağlı bireylere denir. İyi bir vatandaş ülkesine,
milletine, devletine ve kanunlara bağlılığı temel değer olarak benimser ve bu değerlere
uygun hareket eder. Bu değerler, bir arada yaşamamızın, huzur ve mutluluk içerisinde
olmamızın ön koşuludur. Devlete bağlılık; millete, hukuka, düzen ve istikrara saygı ve
inancı kapsar.
Vatanına bağlı bir bireyin sahip olması gereken temel değerleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Toplum hayatı, birlik ve beraberlik gerektirir. Vatandaş olarak topluma karşı sorumluluklarımız
vardır. Çalışmak, üretmek, ahlaklı ve dürüst olmak, doğru olmak, paylaşmak,
yardımlaşmak, toplumun refah, barış ve huzurunu sağlamak vatandaşın topluma
karşı olan sorumluluklarıdır Ülkemizde barış ve huzur ortamının sağlanmasında
vatanseverlik duygusu oldukça önemlidir. İyi bir vatandaş vatanseverdir. Vatanseverlik,
mensubu olduğu milletin değerlerini; vatanını, milletini, kanunlarını benimsemeyi ve
sevmeyi gerektirir.
Yaşadığımız ülkenin bir bireyi olarak ait olduğumuz millete, onun dayandığı ilkelere
ve ortak çıkarlara içtenlikle bağlılık duymalıyız. Doğduğumuz, doyduğumuz, yaşadığımız,
maddi-manevi varlığımızı sürdürdüğümüz ülkemiz

 

Vatandaş devlete bağlılığını, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek ortaya koyar. İyi
bir vatandaş vatandaşlık bilincine sahiptir. Vatandaşın devlete karşı görevleri kanunlara
saygı ve kanunlara uygun davranma, vergi verme, askerlik yapma, seçme ve seçilme
faaliyetlerine katılma vb. görevlerden oluşur. Vatandaş bu görevleri yerine getirirken,
devlete güven ve saygıyı esas alır. Devletin hukuka ve meşru güçlerine inanır. Bir toplumun
her yönden gelişip kalkınması, birlik ve beraberliğinin sağlanması vatandaşlık
görevlerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle mümkündür. Herkes üzerine düşen görevi en
iyi şekilde yerine getirirse kültür, bilim, sanat, tarım, teknoloji, sağlık, ekonomi vb her
alanda kısa zaman

Cumhuriyetin ilanından sonra vatandaşlık hak ve sorumluluklarında yenilikler
yapıldı. Örneğin; kadınların siyasi hayatta daha etkin hâle gelmesi için birtakım
düzenlemeler yapıldı. Seçilme hakkını elde ederken seçme sorumluluğunu
da üstlendiler. Vatandaşlık anlayışında da değişmeler yaşandı. Hak ve sorumluluklar
birlikte ele alınmaya başlandı. Atatürk’ün aşağıdaki sözü bu uygulamaya
bir örnektir.
“Hakkın bulunduğu yerde vazife ve vazifenin bulunduğu yerde hak vardır. Yani, her
insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir hem de başkalarına
ait hakların kendine yüklediği birtakım vazifelere sahiptir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürkçülük, cilt I, s.193

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir