Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

By | Mayıs 4, 2013

40 + 40 dakika.
2. Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önemi fark
ederek onu bir yaşam biçimi olarak benimser.
● Demokrasi, hayatın her alanında; ailede, okulda ve toplumsal
çevrede demokratik ve insan haklarının özündeki değerlere
uygun davranışlar sergilenmesi çerçevesinde ele alınır.
● Cumhuriyetin demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülebileceği
en iyi yönetim biçimi olduğu vurgusu yapılır.
● Millî egemenliğin anlamı ve önemi konusunda Atatürk’ün
sözlerinden örnekler verilir.
gözlem yapma, araştırma, yaratıcı düşünme, problem çözme,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
saygı, eşitlik, sorumluluk.
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerden Ders Kitabı’nın “Hazırlık ve Motivasyon” bölümünde verilen görselleri
incelemelerini isteyiniz. Görselleri insan iradesine ve insan onuruna verilen değer
bakımından yorumlamalarını isteyiniz.
2. Ders Kitabı’nın işleniş bölümünde verilen açıklamaları yüksek sesle okuyunuz ya da
okutunuz.
3. Atatürk’ün Ders Kitabı’nda verilen sözünü okutup millî egemenliğe verdiği önemi
vurgulayınız.
Süre

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir