Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

By | Eylül 23, 2012

  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 23 Eylül’den itibaren başlıyacak. Kişisel haklar için ülkemizde önemli bir gelişmedir Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru. Bireysel başvuru için nasıl bir yol izlenecek; hep beraber inceleyelim.

*Hangi Durumlarda Başvuru Yapılabilir

Anayasa’da veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini ve mağdur olduğunu savunan kişiler, 23 Eylül 2012 tarihinden idari ve yargı yollarının tüketilmiş olması (kararların kesinleşmesi) halinde AYM’ye bireysel başvuru yapabilecek.

*Başvuru Nedeni Nedir?

Yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, zorla çalıştırılma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye saygı, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, mülkiyet hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, adil yargılama, uzun tutukluluk vb temel hak ve hürriyetlerin ihlali, başvuru nedeni olabilecek.

*Başvurular Nasıl Olacak?

Başvuru, doğrudan AYM’ye yapılabileceği gibi yurtiçinde en yakın adliyeye gidilerek, yurtdışında ise diplomatik temsilciliklerin aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

*Kaç Gün İçinde Başvuru Yapılacak?

İdari veya adli kararın kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde bireysel başvuru mümkün. İdari veya adli başvuru yollarının mümkün olmadığı istisnai hallerde ise hak ihlalinin öğrenildiği andan başlamak üzere bir ay içinde AYM’ye başvurulabilecek.

*Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar için başvuru yolu açık. Devlet kuruluşlarının başvurusu mümkün olmayacak.

*Başvuru Ücreti

2012 yılı için 172 TL harç yatırılacak.

*İşleyiş Nasıl Olacak

AYM’de öncelikle 6 komisyon kurulacak. Bu komisyonlar, bireysel başvuruda iddia edildiği gibi hak ihlali olup olmadığına bakacak. Red kararı verirse dosya görüşülmeyecek. Komisyon, hak ihlali olduğuna hükmederse 1 başkanvekili ve 4 üyeden oluşan iki ayrı bölüm bağlayıcı nihai kararı verecek.

*AİHM’ ye Başvurular Bitti mi?

AYM’ye bireysel başvuru AİHM yolunu prensip olarak kapatmayacak. Ancak AİHM, 2 yıl boyunca AYM’nin etkin denetim yapıp yapmadığına bakacak. Bu nedenle Türkiye’den gelen başvuruları fiilen bekletecek.

*”Uzun tutukluluk” Başvuru İçin Makul mü?

AİHM, tutukluluğun devamına karar verilmesi halinde bir üst mahkemeye yapılan itirazı ve bu mahkemeden çıkan kararı esas alıyor. İtirazı görüşen mahkeme de tutukluğun devamına karar verirse bunu kesinleşmiş karar sayıyor ve dosyayı görüşüyor.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir