Bayram Namazı

By | Haziran 1, 2013

Bayram namazı hakkında neler biliyorsunuz?
Müslümanlarca kutlanması gereken iki dinî bayram vardır. Bunlar, Ramazan Bayramı ve Kur-
ban Bayramı’dır. Bu bayramların birinci günlerinde, güneş doğduktan yaklaşık elli dakika sonra
bayram namazı kılınır.
Bayram namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Vacip bir namaz olup iki rekâttır.
Cuma namazını kılmakla yükümlü olanlar, bayram namazını kılmakla da yükümlüdürler. Bayram
namazının diğer iki rekâtlı namazlardan farkı, her rekâtta fazladan üç tekbir alınmasıdır. Bayram
namazının nasıl kılındığını öğrenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
Ramazanın son orucunu tutmuş, son iftarımızı etmiştik. Babam, sabahleyin bayram namazı
için camiye gideceğimizi söyledi. Çok heyecanlanmıştım. Sabah uyanabilmek için yatsı namazı-
nı kıldıktan sonra erkenden yattım.
Sabah ezanı okunurken kalktım, abdestimi
alıp babamla birlikte camiye gittim. Orada sabah
namazının iki rekât sünnetini tek başımıza kıldık.
Sünnetten sonra müezzin kamet getirdi. Kametin
sonuna doğru hep birlikte ayağa kalkıp düzgün
saflar oluşturduk ve imamla birlikte sabah nama-
zının farzını kıldık.
Farzdan sonra bayram namazı vaktine kadar
vaaz dinledik. Vaiz, bayramın anlam ve önemini
anlatan bir konuşma yaptı. Vaazın sonunda bay-
ram namazının nasıl kılındığını anlattı. Bayram
namazı vakti geldiğinde müezzinin uyarısıyla aya-
ğa kalkıp düzgün saflar oluşturduk. “Niyet ettim
Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kıl-
maya, uydum imama.” diyerek niyet ettik.
İmam yüksek sesle biz de içimizden iftitah
tekbiri alarak tüm namazlarda olduğu gibi elleri-
mizi bağladık. İçimizden Sübhâneke duasını okuduk. Sübhâneke’den sonra imam yüksek sesle
biz de içimizden olmak üzere iftitah tekbirindeki gibi ellerimizi kaldırarak üç kez tekbir aldık. İlk
iki tekbirde ellerimizi yukarı kaldırdıktan sonra aşağıya ve iki yana bıraktık, üçüncüsünden sonra
bağladık. İmam Fâtiha ve bir ek sure okudu, biz dinledik. Cemaatle kılınan diğer namazlardaki
gibi rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ayağa kalkıp ellerimizi bağladık. İmam Fâtiha ve bir ek
sure daha okudu. Birinci rekâttaki gibi üç kez tekbir aldıktan sonra dördüncü tekbirde rükûya
vardık. Rükû ve secdeleri yapıp diğer namazlardaki gibi son oturuştan sonra selam vererek
namazı tamamladık. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okudu. Hutbenin sonunda
müezzinin okuduğu Kur’an’ı dinledik ve çıkışta komşularımızla bayramlaştık. Babamdan Kurban

2. Ünite: Namaz İbadeti

Planlama
Konu
7. Bayram Namazı
8. Cenaze Namazı
9. Teravih Namazı
10. Namazı Bozan Durumlar
Kazanım
8. Vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih
namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını
bilir.
7. Namazı bozan durumları örneklendirir.
Süre: 2 ders saati.
Değerler: güven, estetik, dayanışma ve
yardımlaşma, bağlılık, sorumluluk, temizlik,
sevgi ve saygı, kardeşlik ve hoşgörü.
Beceriler: iletişim ve empati, mekân,
zaman ve kronolojiyi algılama, sosyal katılım.
Öğretim yöntem ve teknikleri: grup çalış-
ması, araştırma, soru-cevap, buluş yoluyla
öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım.
Kaynak, araç ve gereçler: hadis kaynak-
ları, ilmihâl kitapları, ders kitabı, bilgisayar,

Bayramı namazının da aynı şekilde kılındığını öğrendim.

(Bu kitap için yazılmıştır.)

projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir