Cenaze Namazı

By | Haziran 1, 2013

Dinimize göre, ölen bir Müslüman’ın yıkanıp kefenlenmesi, cenaze namazının kılınıp kabre
konulması farz-ı kifayedir. Bu tür farzların Müslümanlardan bir kısmı tarafından yapılması zorunlu-
dur. Bir yerleşim biriminde yaşayan Müslümanlardan bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden yüküm-
lülük kalkar.
Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua etmek amacıyla kılınır. Namazda, onun günahlarını
bağışlaması için Allah’a dua edilir. Peygamberimiz, “Ölülerinizin güzel işlerini yad edin, kötü
yönlerini dile getirmeyin.” (1) buyurarak ölmüşlerimizi hayırla anmamızı, iyi taraflarını ön plana
çıkarmamızı tavsiye etmiştir.
Cenaze namazı dört tekbir alınarak ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz, oturul-
maz. Diğer namazları bozan her şey, cenaze namazını da bozar.
(1) Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 34.
54

‹şleniş
1. Öğrencilerinizden 7. konunun “Düşü-
nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını
isteyiniz.
2. Bayram namazıyla ilgili araştırma yapan
grubun çalışmasını arkadaşlarına sunmasını
sağlayınız.
3. Öğrencilerinize konunun giriş paragraf-
larını okutarak bayram namazları hakkında
kısaca bilgi veriniz.
4. Öğrencilerinizin, bayram namazının kılı-
nışını öğrenmeleri için “Ramazan Bayramı
Namazı” başlıklı metni okutup yeşil zemin için-
de verilen soruyu cevaplamalarını sağlayınız.
5. Öğrencilerinize “Resim 2.8”i inceletip
“Farkını Belirtelim” etkinliğini yaptırarak bay-
ram namazının diğer iki rekât olan namazlar-
dan farklı yönlerini kavratınız.
6. Öğrencilerinizden 8. konunun “Düşü-
nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını
isteyiniz.
7. Cenaze namazıyla ilgili araştırma yapan
grubun araştırma sonuçlarını sunmasını sağ-
layınız.
8. Öğrencilerinize cenaze namazı hakkın-
da genel bilgileri öğretmek için konunun ilk üç
paragrafını okutunuz ve konuyla ilgili hadis
tercümesini perdeye yansıtarak onlarla birlikte
yorumlayınız.

75

2. Ünite: Namaz İbadeti

9. Cenaze namazının kılınışını öğrenme-
leri için öğrencilerinize konunun 55. sayfadaki
paragrafları ile bilgi kutusunda verilen bilgileri

Cenaze namazı şöyle kılınır: Tabut musalla taşına konur. İmam, yönü kıbleye gelecek şekilde
cenazenin göğsü hizasında durur. Cemaat de imamın arkasında saf tutar, Allah rızası için cenaze
namazını kılıp ölen kimse için dua etmeye ve imama uymaya niyet eder. Bu niyette, ölünün kadın
veya erkek, kız çocuk veya erkek çocuk olduğu belirtilir.
İmam yüksek sesle cemaat de içinden

okutunuz ve “Resim 2.9”u inceletip yorumla-
tınız.
10. Öğrencilerinizin bilgilerini pekiştirmek
için “Sıralayalım, Açıklayalım” etkinliğini yap-
tırınız.
11. Öğrencilerinizden 9. konunun “Düşü-
nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını
isteyiniz.
12. Teravih namazıyla ilgili araştırma
yapan grubun araştırma sonuçlarını sunma-
sını sağlayınız.
13. Öğrencilerinize teravih namazı hakkın-
da bilgi edinmeleri için konunun giriş paragra-
fını ve İnternet sayfası görüntüsünde yer alan
“Teravih Namazı” başlıklı metni okutunuz.
14. “Resim 2.10”u ve konuyla ilgili kendi
hazırladığınız ya da öğrencileriniz tarafından
hazırlanan resimleri yansıtıp yorumlatınız.

diğer namazlarda olduğu gibi tekbir alarak elle-
rini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden Sübhâ-
neke duasını “Ve celle senâük.” (Senin övgün
uludur.) cümlesi ile birlikte okur. İmam yüksek
sesle cemaat de içinden ellerini kaldırmadan
tekbir alır. Bundan sonra hepsi içlerinden Alla-
hümme Salli ve Allahümme Bârik dualarını
okurlar. Yine aynı şekilde eller kaldırılmadan
bir kez daha tekbir alınır. Bu tekbirden sonra
bilenler cenaze duasını okuyarak ölüye ve diğer
müminlere dua ederler. Bilmeyenler ise Rabbe-
nâ dualarını okuyabilirler veya “Allah’ım! Beni,
bu ölüyü ve bütün müminleri bağışla.” şeklinde
dua edebilirler. Sonra aynı şekilde yine tekbir
alınır. İmam yüksek sesle, cemaat de sessiz-
ce önce sağa, sonra sola bakarak selam verir.
Böylece namaz tamamlanmış olur.

BİLGİ KUTUSU
Cenaze duasının anlamı şöyledir:
“Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulu-
nanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi
kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü bağışla.
Allah’ım! Aramızdan yaşayacakları İslam üzere
yaşat, öleceklerin de iman üzere ölmesini sağla.
Şurada duran ölüye kolaylık ve rahatlık ver, onu
bağışla. Bu kişi iyi bir kimse idiyse sen onun
iyiliğini artır, eğer kötü davranmış günahkâr bir
kimse idiyse sen rahmet ve merhametinle onu
affet. Onu güven, müjde, ikram ve yakınlık ile
karşıla. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi
olan Allah’ım!”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir