Demokrasinin Özellikleri Nelerdir

By | Mayıs 4, 2013

1. Ders Kitabı’nda 2. etkinlikte verilen metni okumalarını ve bir sonraki sayfada verilen
soruları cevaplandırmalarını sağlayınız.
2. Ders Kitabı’nda 3. etkinlikte verilen görselleri, demokrasinin insanların özgür tercihlerine
verdiği önem açısından yorumlamalarını isteyiniz. Görsellerde ifade edilmeye
çalışılan hakları ve özgürlükleri görsellerin altındaki boşluğa yazınız (Demokrasinin
insana seçme ve seçilme, dilekçe verme, gösteriye katılma, istediği siyasi partiye ve sivil
toplum kuruluşuna katılma, ilgi ve yeteneklerine uygun bir mesleği seçme, seyahat etme
gibi haklar sağladığını, demokrasilerde insan iradesini yansıtan bir meclisin olduğunu
bulmalarını sağlayabilirsiniz.).
2 ve 3. ETKINLIK
38
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Sinem’in Bir Günü
Sinem Sezer okula gitmek üzere erkenden uyandı. Hazırlandıktan sonra mutfağa geçti.
Mutfakta anne ve babası kahvaltı hazırlığı içerisindeydi. “Günaydın” dedi. “Hangi konuda
yardım edebilirim?” diye sordu. Annesi yumurtaları soyabileceğini söyledi. Sinem yumurtaları
soydu ve tabaklara yerleştirdi. Birlikte kahvaltılarını yaptılar. Sinem çantasını aldı, vedalaşarak
evden çıktı. Durağa geldiğinde durağın kalabalık olduğunu gördü. Sıranın sonunu
sordu. Sormasıyla dağınık duran insanlar toparlandı, sıranın sonu da belli oldu. Sırasına
geçtiği anda otobüs geldi. Otobüse bindi, çok kalabalık olduğu hâlde şoför yolcu almaya devam
ediyordu. Uyarması gerektiğini düşündü ve şöyle dedi: “ Şoför bey, insanca bir yolculuk
bizim de hakkımız, lütfen devam eder misiniz?” Uyarı ile birlikte otobüs hareket etti.
Okula geldiğinde arkadaşları tören için toplanmışlardı. Otobüste terini sildiği mendili
atacak çöp kovası aradı, bulamayınca mendili çantasının boş gözüne koydu. Arkadaşlarına
selam verdi, sırasına geçti. Okul müdürü uyarılarda bulunduktan sonra bir de duyuru yaptı.
Törenden sonra 8. sınıfların konferans salonuna geçmelerini, burada “Demokrasi ve Yaşam”
konulu bir konferansın olduğunu söyledi. Sinem, heyecanla konferans salonuna koştu, en
önde bir yere oturdu. Masada Baran Bilgin adını gördü. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra
konferansa geçildi. Konuşmacı söze, “Demokrasi eğitimi demokratik bir ortamda yapılır.”
diye başladı. Bu ortamı hazırlayan herkese teşekkür ederek şöyle devam etti: “Gençler! Demokrasi
günümüzde salt bir yönetim biçimi olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak
görülür. Demokrasi, özelliği gereği yaşanılarak öğrenilir, yaşanılırsa yaşatılmış da olur. Demokrasinin
yaşam biçimine dönüşmesi, demokratik yaşam biçiminin ailede, okulda, toplumda
yani hayatın her alanında yaşanılır hâle getirilmesiyle mümkündür. Okulda yaşanan, evde
ve toplumda yaşanmayan bir demokrasiden söz edilemez. Tersi de mümkün değildir. Çünkü
demokrasinin kurallarının işlemediği bir ailede yetişen birey okulda ve toplum içinde demokrasinin
kurallarını yerine getirmekte zorlanacaktır. Sözlerime başlarken demokrasi eğitiminin
demokratik bir ortamda yapılabileceğini söylemiştim. Bu ortamı öncelikle ailede ve okulda
oluşturmalıyız. Öğrencilerin demokrasiyi her alanda yaşayan, uygulayan bireyler olarak yetişmelerinde
eğitimin çok büyük katkısı vardır.
Aşağıdaki metni okuyarak metinle ilgili soruları cevaplayınız.
2. ETKİNLİK
“Toplumda en yüksek özgürlüğün,
en yüksek eşitlik ve adaletin
devamlı şekilde sağlanması ve korunması
ancak tam anlamıyla millî egemenliğin
kurulmuş olmasına bağlıdır.
Bu nedenle özgürlüğün de, eşitliğin
de, adaletin de dayanak noktası millî
egemenliktir. ”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 298
39
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Demokrasiyi içselleştirmek ve yaşam biçimine dönüştürmek için;
● Demokrasinin anlamını, önemini, değerini bilen ve onları yaşayan bireyler topluluğu olmalı,
● Haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini bilen ve kullanan bireyler olmalı. Eğitim,
sağlık, güvenlik, seçme-seçilme gibi hakları ile ailesine, toplumuna karşı sorumluluklarının
farkında olmalı,
● İnsanlar çevresindeki problemlere; yapıcı, şiddetten uzak, katılımcı ve barışçıl çözümler
üretmelidir.
Sevgili gençler! Bu ideale ancak her birimiz birşeyler yaparsak ulaşabiliriz. Zaten yaşamak
da birşey yapmak değil midir? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler
diliyorum.” diyerek konferansı bitirdi.
Sorular
1. Sinem Sezer’in hangi davranışları demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak kabul ettiğini
gösterir?
2. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürme ne anlama gelir?
3. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmek neden önemlidir? Nasıl mümkündür?
40
DEMOKRASİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir