Hicret Olayı

By | Haziran 1, 2013

DÜŞÜNELİM
Sizce, yaşadıkları bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalan insanlar ne gibi
sıkıntılarla karşılaşabilirler?
Mekkeli Müslümanlar, müşriklerin baskı ve işkencelerinden iyice bunalmışlardı. Bunun üzerine
Peygamberimiz, Müslümanlara, Medine’ye göç etmelerini söyledi. Müslümanlar evlerini, mallarını,
mülklerini geride bırakarak gizlice Medine’ye göç etmeye başladılar. Mekke’de Peygamberimizle
birlikte Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve birkaç Müslüman kalmıştı. Bu durum, Mekkeli müşrikleri tedirgin etti.
Onlar, Peygamberimizin de Medine’ye hicret etmesiyle İslam dininin hızla yayılacağından korkuyor-
lardı. Bu yüzden Peygamberimizin Medine’ye gitmesini engellemek istiyorlardı.
Mekkeli müşrikler Peygamberimizi öldürerek İslam dinini tamamen ortadan kaldırmaya karar
verdiler. Araplar arasında kan davalarının yaygın olması nedeniyle Peygamberimizi öldürme göre-
vini kimse tek başına yapmak istemedi. Bu nedenle onu her kabileden seçilecek birer kişinin birlikte
saldırarak öldürmesini planladılar.(1) Yüce Allah, onların bu planını Peygamberimize haber verdi ve
onun Medine’ye göç etmesini istedi. Peygamberimiz durumu yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e iletti.
Onun da kendisiyle birlikte hicret edeceğini, bunun için hazırlanmasını bildirdi. Hz. Ali’yi evine çağır-
dı. Ona, kendisinde bulunan emanetleri vererek bunları sahiplerine teslim etmesini ve Medine’ye
gelmesini söyledi. Bu sırada Peygamberimizi öldürmek isteyen Mekkeliler, onun evinin önünde top-
landılar ve evden çıkmasını beklediler. Peygamberimizin, evden ayrıldığını kimseye hissettirmemek
için o gece onun yatağına Hz. Ali yattı. Böylece Hz. Ali, Peygamberimizi korumak için büyük bir
cesaret ve kahramanlık örneği gösterdi. Peygamberimiz geceleyin Kur’an-ı Kerim okuyarak gizlice
evden çıktı. Onu kimse görmedi. Hz. Ebu Bekir’in evine giderek onu aldı ve Medine’ye gitmek için
birlikte yola çıktılar. Müşrikleri yanıltmak için Medine yönüne değil, ters yöndeki Sevr Dağı’na doğru
gittiler. Sabaha kadar evin önünde bekleyen Mekkeli müşrikler, sabahleyin onun yatağında Hz. Ali’yi
görünce şaşırdılar. Durumu anlayınca hemen Peygamberimizin peşine düştüler.
Sevgili Peygamberimiz, yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte Mekke yakınlarındaki Sevr Mağa-
rası’nda üç gün gizlendi. Onu aramaya çıkan Mekkeliler, iz sürücüler sayesinde mağaranın önüne
kadar geldiler. Ancak mağaranın ağzına bir örümcek ağ örmüş, bir güvercin de yuva yapıp yumurta-
sını bırakmıştı. Bunu gören Mekkeli müşrikler, içerde kimsenin olamayacağını düşünerek mağaraya
girmeden geri döndüler. Bu sırada Hz. Ebu Bekir, yakalanacaklarını düşünerek korkmuştu. Kur’an-ı
Kerim’de belirtildiğine göre Peygamberimiz de “…Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir…”(2)
diyerek onu cesaretlendirdi.
1.4. Hicret Olayı
2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine
Dönemi
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
Kazanımlar
3. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını
irdeler.
4. Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir’in Hicret’teki
rolünün farkında olur.
5. Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini
örneklerle açıklar.
Süre: 2 + 2 ders saati.
Kavram: hicret.
Değerler: barış, kardeşlik, dayanışma,
yardımseverlik.
Beceriler: eleştirel düşünme, mekân,
zaman ve kronolojiyi algılama.
Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-
vap, anlatım, tartışma, sonuç çıkarma, şema
oluşturma.
Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,
Kur’an-ı Kerim meali, İslam tarihi ile ilgili kay-
naklar, harita, bilgisayar, projeksiyon cihazı/
tepegöz, asetat.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir